INTENCJE MSZALNE W GRYŻYNIE:
29.08 – 4.09.2022

 • WTOREK, 18.00:
  • Śp. Mariana Leciejewskiego od chrześniaka Mirka z rodziną.
 • CZWARTEK: .
  • 17.30 – Spowiedź św. dla dzieci od klasy 4 – 8 i młodzież
  • 18.00
   • Do NSJ z wynagrodzeniem za grzechy nasze i świata całego.
   •  Za zmarłych z rocznych wymienianek i rodzin Osieka.
   •  Śp. Romualda Marciniaka od mieszkańców Osieka.
   •  Powierzajmy Bogu nowy rok szkolny, aby był bezpieczny, o światło i dary Ducha św. dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
 • SOBOTA:
  • 18.00
   • Śp. Krzysztofa Stanisławiaka od II Roży Ojców.
   •  Z podziękowaniem Panu Bogu za czas odpoczynku, otrzymane łaski i z prośbą o bł. Boże, opiekę i zdrowie dla rodzin parafii.
 • NIEDZIELA:
  • 8.30
   •  Jubileusz 40-tej rocznicy ślubu Małgorzaty i Henryka , z podziękowaniem Panu Bogu i Matce najświętszej za wspólne przeżyte lata, z prośbą o zdrowie, miłość i zgodę oraz bł. Boże nad całą rodziną.
   •  O bł. Boże dla mieszkańców Osieka
   •  Śp. Romualda Marciniaka od siostry Lidia z mężem.
  • 11.30 – Nowy Dębiec – Z podziękowaniem Panu Bogu za czas odpoczynku i otrzymane łaski, o bł. Boże na nowy rok szkolny dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE:

1. W czwartek uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego – powierzajmy Bogu nowy rok szkolny, módlmy się o zachwiane w bezpieczeństwie o światło i dary Ducha św. dla uczniów, nauczycieli i rodziców. W tej intencji w Racocie dla szkoły podstawowej w piątek msza św. : o godz. 8.40 dla uczniów klas 1-4,
o godz. 10.20 klasy 5-8.
2. Z tytułu I pt. miesiąca – w czwartek, o g.17.30 – spowiedź św.
3. Nauki przedmałżeńskie w Śmiglu we Farze, od niedzieli 4.09, o g. 15.30 – cztery kolejne niedziele.
4. W poniedziałek zostanie zamontowane okno w zakrystii. Z pomocą podnośnika zostaną silikonem uszczelnione zewnętrzne szyby witraży.
5. Wichura uszkodziła dwa pomniki na cmentarzu, aby sytuacja się nie powtórzyła , wnioskowaliśmy do Urzędu Gminy o zgodę na wycięcie drzew, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia cmentarnego. W ich miejsce należy zgodnie z procedurami posadzić nowe drzewa.
6. Schody na dzwonnicę kościoła od niepamiętnych lat zostały zakonserwowane. Wchłonęły 15 l środka ochronnego. Dziękujemy zaangażowanym osobom.
7. Sprzątanie kościoła powierzamy rodzinom p. Elżbiety B, Zuzanny G, Małgorzaty K, Marianny M, Cecylii G, Marii G.