INTENCJE MSZALNE W GRYŻYNIE
13 -19.12.2021

 • WTOREK:
  • Z dz. za łaski czasu odpustu św. Barbary i bł. Boże dla zaangażowanych w przygotowanie uroczystości
 • CZWARTEK:
  • O łaski Ducha św. w przygotowaniu serc do Sakramentu Pojednania z Bogiem i braćmi.
 • SOBOTA:
  • Śp. Bogumiłę Marcinkowska od rodziny S. i Cz.
 • NIEDZIELA, g.9.30 :
  • Śp. I rocz. śp. Bogumiły Machowiak od córki Angeliki z rodziną i Mamy, od syna Marcina, Tobiasza.
  • Śp. Józefa, Annę, Ignacego Kolendów, Władysławę, Feliksa, Jana Bródków, Mariana Staniszczaka.
  • Mirosławę Matuszczak od rodz. Gulików Skórzewskich, Pawlaków
  • Śp. Stanisława Stefanię Edmunda Felicję Małgorzatę Turkowiaków, Fabiana kozicę i zm dziadków.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE:

1. „Dar serca dla Kościołów Wschodu” zebraliśmy –500zł Niech Dobry Bóg wynagrodzi darczyńcom! A na inwestycję remontu żyrandola – 630 zł.
2. Trwajmy w adwentowej radości towarzyszenia Maryji i Józefowi w drodze do Betlejem – miejsca narodzin Jezusa. Raduje nas gorliwość i angażowanie dzieci.
3. Spowiedź św. adwentowa w parafii w piątek od godziny 15.00 do 16. 15
4. Dobremu Bogu dziękujemy za łaski czasu odpustu św. Barbary i prosimy o bł. Boże dla zaangażowanych w przygotowanie uroczystości: zespołowi liturgicznemu i procesyjnemu, niosącym feretrony ,dzieciom które przybliżyły nam obraz św. Barbary , rodzinom odśnieżającym trasę procesji
5. Opłatki – 3zł. Świece wigilijne 7 zł. Duże świece 12 zł.
6. Sprzątanie świątyni powierzamy rodzinom – Wiolety C., Karoliny B., Agnieszki i Krystyny N. ,