INTENCJE MSZALNE W GRYŻYNIE
6 – 12.12.2021

 • WROREK 18.00 – śp. Reginę Kisiel od matki chrzestnej z rodziną
 • ŚRODA G. 17.00 : Niepokalane Poczęcie NMP Medaliki
  • W intencji matek, niewiast i dziewcząt, aby na wzór pokornej NMP realizowały swoje powołanie.
 • CZWARTEK:
  • Śp. Mirosławę Matuszczak od siostry Grażyny.
 • SOBOTA:
  • W I r. urodzin Wojciecha i z okazji 10 lat sakramentu małżeństwa Anny i Piotra Olszewskich, z dziękczynieniem za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Jubilatów i rodziny.
  • Śp. Stanisławę Browarczyk w 4 r narodzin dla nieba, Stanislawę Czeslawa Janiny Stanislawa Alojzego Browarczyk, Agnieszkę Jana Walentego Majorczyków, Marię Stefana Dudziak, Jana Piecucha i zmarłych dziatków.
  • I roczn śp. Heleny Marciniak o żywą wiarę w rodzinie.
 • NIEDZIELA: III niedziela Adwentu
  • Śp. Mirosławę Matuszczak od Doroty i Zbigniewa Matuszczak i Patrycji i Zbigniewa z rodzinami.
  • Śp. Leszka, Bolesławę, Alwina Klemczaków, Zenona Jurgę, Mariannę i Ignacego Bieczyńskich.
  • W intencji zmarłych mieszkańców Gryżyny części gospodarczej.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE:

Śp- Jan Stanisławiak z Racotu lat 85
Dzisiaj zbieramy „Dar serca dla Kościołów Wschodu”– Niech Dobry Bóg wynagrodzi darczyńcom!

1. Dzisiaj przeżywamy odpust św. Barbary Polecajmy Duchowi św. nasze starania o budowanie Królestwa Bożego na wzór odwagi i niezłomności męczennicy św. Barbary. Suma odpustowa o godz.12.00
2. Zapraszam dzieci komunijne z rodzicami w środę, na godz.17.00, na poświecenie medalików- to uroczyste zawierzenie NMP całego życia. Jest to dla nas wszystkich zachęta , abyśmy ożywili nasze oddanie się pod opiekę Matce Jezusa .
3. Spowiedź św. przed roratami, we wtorek i w czwartek. Korzystajmy z tej szansy spowiedzi adwentowej.
4. W każdej świątyni potrzebni są ludzie wiary, którzy nagrody doczesnej, ale z dobrej woli służą i troszcząc się o wspólnotę i Dom Boży . Takich ofiarnych ludzi potrzebuje nie tylko nasza parafia, ale i cały świat, według nauki Ewangelii Jezusa. Niech dobry Bóg otworzy nasze oczy, abyśmy ich poznali, a prace ich błogosławili – dziękuję za owoce wtorkowego spotkania w Wieczerniku. Radość dopełniła modlitwa za solenizantów Katarzyny i Andrzeja i rozważanie synodalne wg zachęty Papieża .
5. Kalendarz planszowy – Archiwum Diecezjalnego – jako cegiełka 2 zł. na bocznym o
6. Świece wigilijne – 7zł i opłatki – 3zł.
7. Troskę o świątynię powierzamy rodzinom – Danuty A., Agnieszki i Wandy K., Leokadii G.