Loading...
Bierzmowanie2019-11-23T14:51:27+01:00

Msze Święte dla kandydatów do bierzmowania

 W bieżącym roku formacyjnym, zapraszamy młodzież przygotowującą się do bierzmowania do udziału we Mszy Świętej w pierwsze czwartki miesiąca w St. Luboszu o godz. 18.00  a w piątek w Racocie.

Słowo Boże głoszone podczas tych celebracji będzie wprowadzać kandydatów w tajemnice Pokuty (I rok przygotowania) i Eucharystii (II rok przygotowania), a podczas Mszy będzie nam towarzyszyć szczególna modlitwa za młodzież.

Zasady przygotowania do sakramentu bierzmowania

  • Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu.
  • Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.
  • Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać na formularzach znajdujących się w zakrystii (lub według tego wzoru) w terminie do drugiej niedzieli przypadającej po spotkaniu. W razie niepokonalnych trudności w czasowym złożeniu usprawiedliwienia należy informować o tym telefonicznie księdza prowadzącego przygotowanie.
  • Dwie nieusprawiedliwione nieobecności na spotkaniu skutkują odsunięciem przygotowania na następny rok.
  • Wszystko, co dzieje się na spotkaniu, jest objęte dyskrecją, w szczególności: wypowiedzi, poglądy i oceny uczestników. Nie przerywamy swoich wypowiedzi, nie komentujemy, nie przeszkadzamy.
  • Złe zachowanie kandydata skutkuje wyproszeniem ze spotkania i wpisaniem nieobecności bez możliwości usprawiedliwienia.
  • W przypadku złamania zasad, których rozmiar czy notoryczność tego wymaga, kandydat zostanie odsunięty od dalszych przygotowań.
  • Dobro duchowe kandydata jest naczelną zasadą w przygotowaniu
Go to Top