Chrzest w naszej parafii – w II sobotę miesiąca o godz.15.30

Kroki, które trzeba podjąć:

W celu dopełnienia niezbędnych formalności RODZICE powinni zgłosić się w Biurze Parafialnym nie później niż dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu.

  1. Rozmowa duszpasterska z księdzem, gdy rodzice nie mają ślubu kościelnego lub mają tylko ślub cywilny
  2. Zgłoszenie chrztu w Biurze Parafialnym :

Dokumenty, które trzeba okazać przy zgłoszeniu:

  • Akt urodzenia dziecka ( gdy rodzice są bez ślubu lub mają ślub cywilny potrzebny jest zupełny akt urodzenia dziecka )
  • Dokument ślubu kościelnego rodziców – np. zaświadczenie konkordatowe ( w przypadku braku sakramentu małżeństwa odbywa się rozmowa duszpasterska z Księdzem – punkt 1)
  • Zaświadczenia chrzestnych z parafii miejsca zamieszkania, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami
  • Znać przy zgłoszeniu wiek, zawód i dokładny adres chrzestnych
  • Jeśli rodzice dziecka nie mieszkają na terenie parafii w Racocie, muszą dostarczyć zgodę na chrzest od Księdza Proboszcza z parafii, w której mieszkają
  1. Katecheza dla rodziców i chrzestnych – w czwartek przed chrztem św.

Z teologii sakramentu Chrztu Świętego:

Chrzest św. jest to sakrament, w którym człowiek otrzymuje wraz z łaską uświęcającą odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych (gdy chrzest przyjmuje się w starszym wieku) oraz czyni nas członkami Kościoła. 

Pan Jezus ustanowił chrzest św. po swym zmartwychwstaniu i polecił apostołom udzielać go innym następującymi słowami: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Św.; uczcie je zachowywać wszystko, co wam powiedziałem. (Mt 28, 19-20).

Chrzest jest koniecznie potrzebny do zbawienia (daje pierwszy raz łaskę uświęcającą) i z wyraźnego rozkazu Chrystusa: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony, kto nie uwierzy będzie potępiony”

Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Od najdawniejszych czasów chrzest jest udzielany dzieciom, ponieważ jest łaską i darem Bożym, które nie zakładają ludzkich zasług. Wejście w życie chrześcijańskie daje dostęp do prawdziwej wolności.

Jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, to Kościół zachęca nas do ufności w miłosierdzie Boże wobec tych dzieci i do modlitwy za nie.

Chrztu można udzielić tylko raz w życiu (wyciska na duszy niezatarte znamię) i jest on ważny nawet wtedy, gdy był przyjęty i innej wspólnocie chrześcijańskiej.

W razie niebezpieczeństwa śmierci nieochrzczonego każda osoba (nawet niewierząca) może udzielić mu chrztu, pod warunkiem że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i trzykrotnie poleje wodę głowę kandydata, mówiąc: „N. (tu wymienia imię) Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Informacje na piśmie o udzielonym „chrzcie z wody” należy przekazać do parafii rodziców dziecka.

Przy chrzcie są obecni również chrzestni, którzy wyznają razem z rodzicami wiarę Kościoła, w której dziecko otrzymuje chrzest, a po chrzcie mają wspierać rodziców w staraniu o to, by dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem.