LITANIA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI
Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Trójco Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo – módl się za nami
Święty Andrzeju Bobolo – módl się za nami
Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza – módl się za nami
Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny – módl się za nami
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli – módl się za nami
Święty Andrzeju, napełniony duchem Świętym – módl się za nami
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia – módl się za nami
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim – módl się za nami
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę – módl się za nami
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej – módl się za nami
Święty Andrzeju, apostole Polesia – módl się za nami
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych braci – módl się za nami
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych – módl się za nami
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur – módl się za nami
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach – módl się za nami
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan – módl się za nami
Święty Andrzeju, męczenniku i apostole – módl się za nami
Święty Andrzeju, apostołujący nawet po śmierci wędrówką umęczonego ciała – módl się za nami
Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami – módl się za nami
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny – módl się za nami
Święty Andrzeju, wielki orędowniku Polski – módl się za nami
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze – módl się za nami
Święty Andrzeju, Patronie Polski – módl się za nami

Święty Andrzeju, prawdziwy towarzyszu Jezusa- módl się za nami
Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno – uproś nam u Boga
Abyśmy nigdy nie odstąpili od naszej katolickiej wiary – uproś nam u Boga
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili – uproś nam u Boga
Abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czynili – uproś nam u Boga
Abyśmy dla zbawienia naszej duszy gorliwie, z łaską Bożą współpracowali – uproś nam u Boga
Abyśmy Bogu wiernie służyli – uproś nam u Boga
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali – uproś nam u Boga
Abyśmy byli wytrwali w znoszeniu wszelkich przeciwności – uproś nam u Boga
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali – uproś nam u Boga
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
zmiłuj się nad nami

Módl się za nami święty Andrzeju
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci, praw abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa,
za które oddał życie święty Andrzej, męczennik.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa za Ojczyznę
Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a jej obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów, wytęp wszelką zazdrość i zawiść, pijaństwo, nieposzanowanie mienia społecznego, niechęć do rzetelnej pracy oraz lekceważenie praw jakiegokolwiek człowieka. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia. Amen.