Sakrament Bierzmowania – 06.04.2022

Przyjdź Duchu Święty

Modlitwa za rodziców

Dobry Bożę, dziękuję i proszę za moich rodziców. Wiele im zawdzięczam: troskę o moje życie, zdrowie, wykształcenie i wychowanie. Dzięki nim zostałem ochrzczony – cieszę się z tego. Wiem, że rodzicom nieraz było ciężko w życiu, a jednak starali się zapewnić mi jak najwięcej dobrego.

Boże, spraw abym umiał być im za wszystko wdzięczny. Łaską swoją wynagródź ich znojny trud. Naucz mnie rozumieć ich, gdy są zmęczeni i mają kłopoty. Daj im zdrowie i siły oraz błogosław wszystkim ich wysiłkom. Proszę Cię też o pokój i miłość w mojej rodzinie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Liturgia sakramentu bierzmowania.

Biskup: Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Wszyscy: Amen.

Biskup: N…, przyjmij znamię daru Ducha Świętego.

Bierzmowany: Amen.

Biskup: Pokój z tobą.

Bierzmowany: I z duchem twoim.

Pieśni

Bierzmowanie 2022.pdf (do druku)