Sakrament małżeństwa

Kroki, które należy podjąć:

  1. Ustalenie terminu ślubu (w godzinach otwarcia biura parafialnego).
  2. Pierwsze spotkanie (nie później niż 3 miesiące przed ustaloną datą ślubu)
  3. Dokumenty wymagane do zawarcia związku małżeńskiego (należy dostarczyć przy pierwszym spotkaniu):

Niezbędne dokumenty:  

  1. Dowody Osobiste nupturientów (narzeczonych)
  2. Świadectwo Chrztu i Bierzmowania (wystawia parafia chrztu)
  3. Świadectwo ukończenia nauki religii (ostatnia klasa szkoły średniej)
  4. Zaświadczenie ukończenia nauk przedślubnych
  5. Zaświadczenie z Poradni Rodzinnej

 Termin spotkania – (spisanie protokołu przedmałżeńskiego) należy wcześniej uzgodnić telefonicznie lub osobiście. 

Terminy nauk przedślubnych podawane są na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych.