INTENCJE MSZALNE W GRYŻYNIE

6-12.02.2023

 • CZWARTEK : 18:00
  • Śp. Czesława Andrzejewskiego od Izy i Bartka z rodziną.
 • SOBOTA:
  • 18.00
   • W wigilię dnia NM Panny z Laurdes – Światowy Dzień Chorego – o łaskę wielkoduszności w trosce o chorych i dotkniętych niemocą, o cierpliwość i nadzieje w procesie zdrowienia.
   • Z tyt imienin śp. Romualda Marciniaka o modlitwę prosi żona z rodziną.
 • NIEDZIELA:  09:30
  • Z dziękczynieniem za łaski Misji i czasu Nawiedzenia N.M.P. (III rocznica) o otwarcie serc na wielkie tajemnice spotkania z Jezusem i Najświętszą Królową Serc, o bł. Boże dla rodzin parafii.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE:

1. W niedzielę w wiejskiej sali odbyło się radosne spotkanie ludzi zaangażowanych w remonty w i wokół świątyni. Przybyło 36 osób. Dziękuję zespołowi za inicjatywę i pomysł, za przygotowanie sali i pysznego ciasta. Zjednoczeni, przez śpiew i zabawę oddaliśmy chwałę Bogu. 10 osób wygrało film pt. Ks. Jerzy Popiełuszko. Piękna jest ta sala i jeszcze piękniejsi jej goście. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi św.! Amen.
2. W sobotę uroczystość NMPanny z Laurdes – Światowy Dzień Chorego – módlmy się o łaskę wielkoduszności w trosce o chorych i dotkniętych niemocą, o cierpliwość i nadzieje w procesie zdrowienia.
3. We wtorek za tydzień 14.02 św. Walentego patrona czystej Miłości wg. I Kor. 13.6
4. Dwa lata temu w cichości nocy i serca rozmawialiśmy z Jezusem i Jego Matką. Wielka łaska nam dana. W III rocznicę nawiedzenia – trwajmy całym życiem z Maryją, tak jak uczniowie oddając cześć i uwielbieniu Bogu.
5. Na klasztory zebraliśmy 480 zł.

Sprzątanie świątyni powierzamy rodzinom: Ludmiły M., Marioli J., Marioli S., Władysławy J., Anny S.