INTENCJE MSZALNE W GRYŻYNIE
8-14.01.2024

  • SOBOTA: 18:00
    •  10 rocz. śp. Tadeusza i zmarłych z rodziny Bartkowiaków, Chraplaków, Śliwińskich.
    •  Śp. Stanisławę, Mieczysława Opas, Aleksandrę, Władysława Wójcik, Felicję, Małgorzatę, Edmunda, Józefa Turkowiak, Franciszkę, Piotra Misiurnych, Fabiana Kozice.
  • NIEDZIELA: 09:30
    •  Śp. Stanisława Bartkowiaka o łaskę przebaczenia i wieczne Zbawienie od Emilii i Anety z rodzinami.
    •  Śp. Łukasza Siejka od rodziny Jaworskich.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE:

1. Trwa kolędowanie w Racocie. Z radością wyrażam słowa uznania za udział w spotkaniach kolędowych w świątyni, za atmosferę modlitwy, frekwencję i ofiarność. Niech Dobry Bóg wspiera łaskami hojność ofiarodawców kolędowego daru!
2. I Komunie św. dla kolejnych roczników dzieci zawsze w niedzielę przed Bożym Ciałem, w Gryżynie o g. 9.30, a w Racocie o g. 11.00

2024 – 26 maja,
2025 – 15 czerwca

3. Troskę o świątynię powierzamy rodzinom Osieka: Aleksandry R, Katarzyny M, Elizy C, Marii G, Stanisławy R.